Tuyển dụng

TECH GARDEN TUYỂN DỤNG – TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ, NHÂN VIÊN ĐIỆN Mô tả công việc -Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và triển khai sản xuất...