Tất niên Tech Garden

Tất Niên Tech Garden

Tối ngày 15/01/2022, đêm Tiệc Tất Niên của đại gia đình Tech Garden đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc...