• 0935.911.775
  • tranvantrinh1976@gmail.com

Chuyển giao công nghệ

Tech Garden sẽ chuyển giao quy trình sản xuất, phương thức sản xuất sản phẩm cho khách hàng.

Các sản phẩm được TECH GARDEN nghiên cứu hoặc cải tiến theo yêu cầu luôn đảm bảo đáp ứng những đặc tính mô tả của khách hàng như: đặc tính cảm quan (màu sắc, mùi vị, cấu trúc,…), thời hạn sử dụng, giá thành sản phẩm, độ ổn định của nguyên vật liệu,… Ngoài ra, đi kèm là những máy thiết bị phù hợp để có thể áp dụng trong quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, tiết kiệm thời gian , nhân công.

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm (từ sản phẩm mẫu)

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm hoàn toàn mới

– Cải thiện/tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Doanh nghiệp để cho ra sản phẩm tốt hơn theo một hoặc nhiều tiêu chí.

Hotline