Contact Form

  Contact info

  Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin sau:

  Factory

  114/18/12 Vuon Lai, An Phu Dong, District 12, HCMC

  Office

  114/18/12 Vuon Lai, An Phu Dong, District 12, HCMC

  Ha Noi Branch

  Thuong Village, Dong Du, Gia Lam, Hanoi

  Phone

  HCM: 0935.911.775 (Mr Trinh) - HN: 0938.988.331 (Ms Quý)

  Email

  tranvantrinh1976@gmail.com