• 0935.911.775
  • tranvantrinh1976@gmail.com
114/18/12 Vuon LaiAn Phu Dong, District 12, HCMC
Hotline 0935.911.775

Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Thiết kế theo nguyên lý đơn giản hoá để dễ triển khai, dễ điều khiển.

Trong mỗi công tác chuyển giao công nghệ và triển khai công nghệ sản xuất sản phẩm lên dây chuyền máy thiết bị cho khách hàng . TECH GARDEN luôn có trách nhiệm hướng dẫn từ tổng quan lý thuyết đến chi tiết thực nghiệm rất trực quan, dễ hiểu, dễ nắm bắt giúp khách hàng dễ sử dụng nhất khi giao máy đến tận nơi của Khách hàng.

Hotline